MV2 - תוכנה לצפייה בסרטים עם כתוביות

אסקור כאן תוכנה מקצועית לצפיה בסרטים עם כתוביות במחשב ובטלוויזיה.

הורד את הנגן mv2player

כך נראה הנגן

לחצן ימני על הנגן

הגדרת השפה העברית לממשק הנגן

קליק ימני > בחר שפה -(language) > ובחר עברית hebrew וכל הממשק יהפוך לעברית

הגדרת שפת כתוביות

ניתן לקבוע את רמת המשתמש שלכם בנגן ע"י בחירה של בסיסי , רגיל ומתקדם בחלון הנגן באפשרויות.

בחר באפשרות - מתקדם בחר כתוביות > גופן לפי שפה
בחר עברית - hebrew
בצד ימין שנה את צבע הפונט והגודל.

הפעלת סרט עם הנגן MV2PLAYER

כדי שהכתוביות יוצגו לנו אוטומטית במסך בכל הפעלת סרט נדרש ששם הכתובית יהיה זהה לשם הסרט פרט לסיומת. לדוגמא:

 • שם הסרט : asdasd_dvdrip.lol.avi
 • שם הכתובית לפי הסוג:
  • asdasd_dvdrip.lol.sub
  • asdasd_dvdrip.lol.srt
  • asdasd_dvdrip.lol.smi
ברגע שנפעיל את הסרט asdasd_dvdrip.lol.avi הכתובית תוצג אוטומטית.
מומלץ לעשות לשם הסרט rename ולהעתיק אותו ctrl+c ובשם הכתובית לעשות rename וללחוץ ctrl+v . כך הבטחנו ששם הכתובית זהה לשם הסרט.

שינוי תצוגה בסרט

ניתן לשנות את הפורמט 16:9 ל 4:3  - מעיף את השוליים השחוירם למעלה ולמטה.
>> קליק ימני בקרי וידיאו-יחס גובה רוחב 4:3
foo

בקרים בסיסיים

 • עוצמת הקול
 • איזון רמקולים
 • יחס תמונה ניתן לשנות 4:3
 • מסך מלא  (לחץ כפול על התמונה של הסרט)

בקרי צבע:

 • חדות.
 • בהירות תמונה.
 • כמות משאבים למקודד (כאשר בסרט יש קפיאת תמונה או חוסר סנכרון להוריד למינימום ).

סרטים אחרונים בשימוש:

ניתן להציג את רשימת הסרטים האחרונים שנוגנו ע"י לחיצה על מקש P.

קטלוג

ניתן לייצור קטלוג לקבצי המדיה שלכם ע"י סריקת הדיסקת הדיסק או הוספת קבצים.

סנכרון קול

אם יש לכם סרט שבו הקול לא מתואם עם הדיבור ניתן להזיז את הקול ולעשות תיאום. (זה אינו נשמר בסרט).

סנכרון כתוביות

אם יש לכם כתובית לא מסונכרת ניתן להזיז את הצגת הכתובית.